Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
pôtik kapcavý
(Aegolius funereus)
Čeľaď:
sovovité
(Strigidae)
Rad:
sovotvaré
(Strigiformes)

Autor: Jaroslav Kizek

Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017