Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
bocian biely
(Ciconia ciconia)
Čeľaď:
bocianovité
(Ciconiidae)
Rad:
bocianotvaré
(Ciconiiformes)

Autor: Jaroslav Kizek

Miesto:
Raková
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017