Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
ďubník trojprstý
(Picoides tridactylus)
Čeľaď:
ďatľovité
(Picidae)
Rad:
ďatľotvaré
(Piciformes)

Autor: Martin Špilák

Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017