Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
volavka popolavá
(Ardea cinerea)
Čeľaď:
volavkovité
(Ardeidae)
Rad:
bocianotvaré
(Ciconiiformes)

Autor: Martin Špilák

Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017