Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
potápka čiernokrká
(Podiceps nigricollis)
Čeľaď:
potápkovité
(Podicipedidae)
Rad:
potápkotvaré
(Podicipediformes)

Autor: Jaroslav Kizek

Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017