Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
kalužiačik malý
(Actitis hypoleucos)
Čeľaď:
slukovité
(Scolopacidae)
Rad:
kulíkotvaré
(Charadriiformes)

Autor: Jaroslav Kizek

Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017