Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
strnádka lúčna
(Emberiza calandra)
Čeľaď:
strnádkovité
(Emberizidae)
Rad:
vrabcotvaré
(Passeriformes)

Autor: Jaroslav Kizek

Optika:
Canon 4/600 L IS USM
Dátum a čas:
26.04.2012
Expozičný čas:
1/3200, cl.5,6
Miesto:
Delta Evrou, Greece
ISO/ASA:
400
Fotoaparát:
Canon EOS D40
Vysoké rozlíšenie...
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017