Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
tesár čierny
(Dryocopus martius)
Čeľaď:
ďatľovité
(Picidae)
Rad:
ďatľotvaré
(Piciformes)

Autor: Jozef Kulla

Dátum a čas:
18:5:2011
Expozičný čas:
1/400 , F5,6
ISO/ASA:
400
Vysoké rozlíšenie...
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017