Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
mlynárka dlhochvostá
(Aegithalos caudatus)
Čeľaď:
mlynárkovité
(Aegithalidae)
Rad:
vrabcotvaré
(Passeriformes)

Autor: Martin Špilák

Dátum a čas:
27.3.2010
Miesto:
Sučany
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017