Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
včelárik zlatý
(Merops apiaster)
Čeľaď:
včelárikovité
(Meropidae)
Rad:
krakľotvaré
(Coraciiformes)

Autor: Jaroslav Kizek

Optika:
Canon 4/600 L IS USM
Dátum a čas:
20.06.2010
Miesto:
okolie Nitry
ISO/ASA:
400
Fotoaparát:
Canon EOS 40D
Vysoké rozlíšenie...
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017