Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
krutohlav obyčajný
(Jynx torquilla)
Čeľaď:
ďatľovité
(Picidae)
Rad:
ďatľotvaré
(Piciformes)

Autor: Martin Špilák

Dátum a čas:
1.7.2010
Miesto:
čadca
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017