Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
iné
( )
Čeľaď:
iné
()
Rad:
iné
()

Autor: Martin Špilák

Dátum a čas:
7.5.2010
Miesto:
Vrútky
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017