Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
sojka obyčajná
(Garrulus glandarius)
Čeľaď:
krkavcovité
(Corvidae)
Rad:
vrabcotvaré
(Passeriformes)

Autor: Jozef Kulla

Dátum a čas:
18.4.2011.
Expozičný čas:
1/320,F5,6
Miesto:
čierne
Vysoké rozlíšenie...
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017