Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
sokol kobcovitý
(Falco vespertinus)
Čeľaď:
sokolovité
(Falconidae)
Rad:
jastrabotvaré
(Accipitriformes)

Autor: Jozef Kulla

Dátum a čas:
17.5.2011
Expozičný čas:
1/1000,F 5,6
Miesto:
Kysucké Nové Mesto
ISO/ASA:
400
Vysoké rozlíšenie...
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017