Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
skaliarik sivý
(Oenanthe oenanthe)
Čeľaď:
drozdovité
(Turdidae)
Rad:
vrabcotvaré
(Passeriformes)

Autor: Martin Špilák

Dátum a čas:
23.9.2010
Miesto:
Malá Fatra-Medziholie
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017