Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
myšiak hôrny
(Buteo buteo)
Čeľaď:
jastrabovité
(Accipitridae)
Rad:
jastrabotvaré
(Accipitriformes)

Autor: Martin Špilák

Dátum a čas:
23.6.2010
Miesto:
Turčianské Kľačany
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017