Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
strakoš veľký
(Lanius excubitor)
Čeľaď:
strakošovité
(Laniidae)
Rad:
vrabcotvaré
(Passeriformes)

Autor: Martin Špilák

Dátum a čas:
30.12.2009
Miesto:
Liptovská Teplička
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017