Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
kršiak rybár
(Pandion haliaetus)
Čeľaď:
kršiakovité
(Pandionidae)
Rad:
jastrabotvaré
(Accipitriformes)

Autor: Martin Špilák

Dátum a čas:
15.8.2009
Miesto:
Oravská priehrada
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017