Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
hlucháň obyčajný
(Tetrao urogallus)
Čeľaď:
bažantovité
(Phasianidae)
Rad:
kurotvaré
(Galliformes)

Autor: Jozef Kulla

Optika:
Canon 28-135 F 3,5-5,6 IS USM
Dátum a čas:
25.11.2010
Expozičný čas:
1/500 , F 5,6
Miesto:
čierne
ISO/ASA:
400
Fotoaparát:
Canon 450D
Vysoké rozlíšenie...
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017