Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
potápka chochlatá
(Podiceps cristatus)
Čeľaď:
potápkovité
(Podicipedidae)
Rad:
potápkotvaré
(Podicipediformes)

Autor: Jaroslav Kizek

Dátum a čas:
26.04.2009
Miesto:
Karviná - Louky
Vysoké rozlíšenie...
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017