Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
škovránok poľný
(Alauda arvensis)
Čeľaď:
škovánkovité
(Alaudidae)
Rad:
vrabcotvaré
(Passeriformes)

Autor: Jaroslav Kizek

Dátum a čas:
28.06.2009
Miesto:
Oravská priehrada
Vysoké rozlíšenie...
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017