Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
stehlík obyčajný
(Carduelis carduelis)
Čeľaď:
pinkovité
(Fringillidae)
Rad:
vrabcotvaré
(Passeriformes)

Autor: Jozef Kulla

Dátum a čas:
2010
Miesto:
čierne
Fotoaparát:
Canon 450 D
Vysoké rozlíšenie...
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017