Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
jariabok hôrny
(Bonasa bonasia)
Čeľaď:
bažantovité
(Phasianidae)
Rad:
kurotvaré
(Galliformes)

Autor: Jozef Kulla

Dátum a čas:
2010
Miesto:
čierne
Fotoaparát:
Canon 450 D
Vysoké rozlíšenie...
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017