Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
oriešok obyčajný
(Troglodytes troglodytes)
Čeľaď:
orieškovité
(Troglodytidae)
Rad:
vrabcotvaré
(Passeriformes)

Autor: Jozef Kulla

Dátum a čas:
2009
Miesto:
čierne
Fotoaparát:
Canon 450D
Vysoké rozlíšenie...
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017