Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
ľabtuška hôrna
(Anthus trivialis)
Čeľaď:
trasochvostovité
(Motacillidae)
Rad:
vrabcotvaré
(Passeriformes)

Autor: Martin Špilák

Dátum a čas:
8.7.2009
Miesto:
Povina - Steny
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017