Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
škorec obyčajný
(Sturnus vulgaris)
Čeľaď:
škorcovité
(Sturnidae)
Rad:
vrabcotvaré
(Passeriformes)

Autor: Jaroslav Kizek

Miesto:
čadca
Popis:
Kde tá minuloročná búdka zmizla?
Vysoké rozlíšenie...
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017