Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
kúdeľníčka lužná
(Remiz pendulinus)
Čeľaď:
kúdeľníčkovité
(Remizidae)
Rad:
vrabcotvaré
(Passeriformes)

Autor: Jaroslav Kizek

Miesto:
Ivančiná
Vysoké rozlíšenie...
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017