Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
iné
( )
Čeľaď:
iné
()
Rad:
iné
()

Autor: RNDr. Stanislav Harvančík

Optika:
Canon 400 mm
Dátum a čas:
oktober 2009
Miesto:
Zimbabwe, Zambezi valley
Fotoaparát:
Canon 40D
Názov:
Buteo augur (Myšiak augur)
Vysoké rozlíšenie...
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017