Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
jastrab krahulec
(Accipiter nisus)
Čeľaď:
jastrabovité
(Accipitridae)
Rad:
jastrabotvaré
(Accipitriformes)

Autor: Jaroslav Kizek

Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017