Kysuce - to je malebná vrchovitá oblasť nachádzajúca sa v severovýchodnom výbežku Slovenska, priamo susediaca s českou republikou a Poľskom. Územne zahrňuje okresy čadca a Kysucké Nové Mesto.

Zložité členenie vysokých horstiev Javorníkov, Kysuckých Beskýd, Kysuckej a Turzovskej Vrchoviny ovplyvnilo aj zloženie jednotlivých biotopov v danom regióne. Najväčšiu časť územia zaberajú lesy, prevažne smrekové, dominantné najmä v nadmorských výškach 400-1000 m.n.m. Zvyšok tvoria hlavne údolia vodných tokov, zastavané dlhými a úzkymi radmi ľudských sídiel. Uzatvárajú takmer nekončiace mestá a dedinky, obklopené priľahlými záhradami, poliami a lúkami.

Tieto webové stránky sú koncipované tak, aby na základe všetkých doposiaľ zaznamenaných ornitologických údajov a záznamov, od všetkých stálych alebo náhodných pozorovateľov a priateľov vtáctva, vytvorili ucelený obraz o ornitofaune Kysúc a blízkeho okolia. Údaje sú kategorizované na základe systému, ktorý je kvadraticky odvodenený od Databanky fauny Slovenska. Sledované územie je s prihliadnutím na jeho veľkosť rozčlenené na menšie kvadráty, podľa vzoru programu Hniezdne rozšírenie vtáctva Oravy.

Súčasťou stránok je aj fotogaléria záberov z našej krásnej prírody pre potechu oka a pohladenie duše. Želáme Vám príjemný zážitok a za všetky vtáčatá sveta Vám ďakujeme za Vaše cenné informácie, ktoré budú tvoriť podstatnú časť týchto stránok.
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017